fingerscan

ลักษณะของการทำงานของเครื่องสแกนลายนิ้วมือ

เครื่องสแกนลายนิ้วมือเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่งที่มีประสิทธิภาพของการทำงานที่เราสามารถทำการระบุตัวตนของคนๆ คนนั้นได้ผ่านทางลายนิ้วมือนั้นเองครับ โดยการทำงานงานนั้นเราจำเป็ฯอย่างยิ่งที่จะต้องทำการจัดเก็บลายนิ้วมือของเราลงไปยังตัวเครื่องก่อนนั้นเอง จากนั้นตัวเครื่องเองนั้นก็จะสามารถทำการควบคุมระบบการทำงานแบบอื่นๆ ได้อีกด้วยนั้นเองครับ ซึ่งหลายๆ ท่านอาจจะสงสัยว่า การตรวจสอบตัวตนของบุคคลโดยการใช้ลายนิ้วมือนั้นดีอย่างไรนั้น ในวันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปดูกับครับว่าการที่เราทำการระบุตัวตนโดยผ่านทางลายนิ้วมือของคนๆ คนนั้นจะดีอย่างไร

ในการที่เราเลือกใช้วิธีการระบุตัวตนโดยผ่านทางลายนิ้วมือ หรือ Fingerprint นั้น จะเป็นการตรวจสอบในลักษณะของสัน (Ridge) โดยลายนิ้วมือของคนเรานั้นจะเริ่มปรากฏให้เราเห็นได้ประมาณ  3 ถึง 4 เดือนในครรภ์มารดา โดยในส่วนของผิวหนังที่มีสัน  (Ridge) และ ในส่วนของผิวหนังที่มีร่อง (Furrow) นั้น จะเป็นส่วนสำคัญบนนิ้วมือของเรา โดยจะใช้ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น การหยิบ การจับ สิ่งของต่างๆ นั้นเอง โดยทั้ง สัน (Ridge) และ ร่อง (Furrow) ของลายนิ้วมือของเรานั้นจะคุณลักษณะที่มีความสำคัญ 2 อย่างดังนี้

 

ตัวลายนิ้วมือไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบตามกาลเวลา

หลังจากที่ลายนิ้วมือของเราเริ่มปรากฏขึ้นประมาณ  3 ถึง 4 เดือนในครรภ์มารดา นั้นตัวลายนิ้วมือของเรานั้นจะมีลักษณะคงรูปเดิมอยู่ตลอด โดยในกรเปลี่ยนแปลงนั้นจะไม่ใช่ตัวลายนิ้วมือ แต่จะเป็นทางด้านของขนาดของลายนิ้วมือของเราที่แปรเปลี่ยนไปตามการเจริญเติบโตของตัวเรานั้นเองครับ

 

ลายนิ้วมือมีรูปแบบเฉพาะของแต่ละบุคคล

จากที่เรากล่าวไปตั้งแต่ข้อที่แล้วว่าลายนิ้วมือของเรานั้นจะปรากฏขึ้นตั้งแต่ 3 ถึง 4 เดือนในครรภ์มารดา ซึ่งในการปรากฏนั้นในลายนิ้วมือของแต่ละคนนั้นก็จะมีลักษณะเฉพาะที่เป็นของตัวเองทั้งนั้นครับ โดยจะไม่มีลายนิ้วมือที่ซ้ำกันเกิดขึ้นนั้นเอง ซึ่งคุณสมบัตินี้ถือว่ามีความสำคัญเป็นอย่างมากับการจัดเก็บลายนิ้วมือเพื่อทำการเปรียบเทียบต่อไปของตัวเครื่องสแกนลายนิ้วมือในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวครับ เนื่องจากลายนิ้วมือของคนเรานั้นจะไม่มีทางที่จะซ้ำกันได้นั้นเอง