วิตามิน b12 คือวิตามินที่ร่างกายต้องการมากต่อร่างกายของเรา

เพราะว่าคือวิตามินที่ร่างกายต้องการและมีเรื่องเกี่ยวพันกับดีเอ็นเอ และอาร์เอ็นเอ คิดว่าวิตามินมีผลต่อร่างกายในการเจริญเติบโต และความก้าวหน้าของเซลล์ทุกเซลล์ แม้กระนั้นตัวตนของเราก็ปรารถนาวิตามินบี12 ในจำนวนที่น้อยมาก คือ เพียงวันละ 2 ไมโครกรัมเท่านั้น

แม้กระนั้นแม้ตัวตนของเรามีความปรารถนาวิตามินชนิดนี้เล็กน้อย แต่การขาดแคลนวิตามินชนิดนี้ก็หามิได้เรื่องดีแน่ เพราะวิตามินตระกูลนี้มีและมีเรื่องเกี่ยวพันเนื่องสัมพันธ์กับระบบยิ่งใหญ่ๆ ในร่างกาย

สิ่งที่ต้องทำและคุณลักษณะของวิตามินb 12

แบบที่เกริ่นไปแบบแรกว่าวิตามินบี 12 มีความยิ่งใหญ่ต่อดีเอ็น เอ และดีเอ็นอาร์ เพราะว่าวิตามินบี 12 จะช่วยเหลือสังเคราะห์สารพันธุกรรมแบบนั่นขึ้นมาทำให้เรามีการโตขึ้นและพัฒนาการที่มั่งคั่งนอกจาก นี้วิตามินบี 12 ยังโปรดในการรังสรรค์เม็ดเลือดแดงและเยื่อหอหุ้มประสาทอีกด้วย

วิตามินบี 12 จึงมีข้อความปฎิบัติยิ่งใหญ่ของทั้งระเบียบประสาทสาธารณะ และระบบประสาทส่วนปลาย และยังมีข้อความปฎิบัติยิ่งใหญ่ต่อเม็ดเลือดแดงอีกด้วย

ผลประโยชน์ของวิตามินb 12

เนื่องด้วยวิตามินบี 12 มีความหมายต่อระบบประสาท เม็ดเลือด สมอง ผูกพันในการสร้างสรรค์ฉนวนทุ้มใยประสาท อันจะทำให้เซลล์ประสาทดำเนินการได้อย่างเป็นระเบียบ

เราจะแลหาวิตามินb 12 ได้จากที่ไหน?

วิตามินบี 12 เก่งแลหาได้ในข้าวปลาอาหารที่มีเนื้อไก่เป็นส่วนใหญ่โต ของกินทุกจำพวกที่มีโปรตีนพลัดพรากสัตว์ จะมีวิตามินบี 12 อยู่ อย่างเช่น ไก่ ต่างๆ นม เนยแข็ง เป็นต้น

คนที่กินของกินมังสวิรัติทำได้ได้รับวิตามินบี 12 อย่างพอ เนื่องมาจากได้รับจากนมและไข่

เมื่อขาดแคลนวิตามิน บี12 เราจะเป็นอย่างใด…

การขัดสนวิตามิน บี12 จะทำให้เกิดความเจ็บไข้หลายชนิด ซึ่งแต่ละตระกูลก็มีความร้ายแรงอยู่พอสมควรเลยทีเดียว การขาดวิตามิน บี12 ในระยะแรกๆ จะมีอาการอ่อนเพลีย

การขัดสนวิตามิน บี12 เกิดจากความขาดตกบกพร่องในการรับวิตามินชนิดนี้ หรือได้รองสารโภชนาไม่พอ ความเจ็บไข้ที่เกิดจากการขาดแคลนวิตามินบี12 ได้แก่ความเจ็บไข้โลหิตจาง ปกติแล้วเราจะคิดว่าต้นเหตุของความเจ็บไข้โลหิตจาง มาจากการขาดแคลนธาตุเหล็ก แต่ว่าแท้จริงแล้วการเป็นความเจ็บไข้โลหิตจางก็ อาจจะเกิดจากการขาดแคลนวิตามินบี12 ก็เป็นได้ เมื่อมีท่วงท่าของความเจ็บไข้โลหิตจางควรที่จะปรึกษาหารือแพทย์ เพื่อตรวจหาต้นเหตุที่แท้จริง

นอกจากโรคโลหิตจางแล้ว ระบบประสาทก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากการขาดวิตามิน บี12 จะทำให้หมดแรง หงุดหงิดง่าย ความจำไม่ดี